Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Kancelejas preču un biroja papīra iegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/59-SPAVC)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kancelejas preču un biroja papīra iegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/59-SPAVC) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: kancelejas preču un biroja papīra iegāde saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 24.maija plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks 2023.gada 24.maijā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 24.Maijs plkst. 9.45.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš