Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzsbetona materiālu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām - Skrīveru stacijas paaugstinātā salu perona izbūvei” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzsbetona materiālu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām - Skrīveru stacijas paaugstinātā salu perona izbūvei”

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Dzelzsbetona materiālu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām - Skrīveru stacijas paaugstinātā salu perona izbūvei” (turpmāk – sarunu procedūra).

 

1. Sarunu procedūras priekšmets:

dzelzsbetona materiālu - perona atbalstsienu un nosegplātņu, gājēju pārejas betona plātņu, bruģakmens un apmaļu piegāde Skrīveru stacijas paaugstinātā salu perona (h=550 mm) izbūvei saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

1.1. Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

1.2. Ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pircēja bankas kontā 1% (viena procenta) apmērā no pretendenta piedāvātās piedāvājuma summas (EUR bez PVN).

1.3. Iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas (EUR bez PVN) kredītiestādes garantijas veidā vai kā naudas iemaksu pircēja bankas kontā.

 

2. Preces piegādes termiņš:

pilnā apjomā 2 (divu) mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas saskaņā ar sarunu procedūras nolikuma nosacījumiem.

 

3. Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

3.1. ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentāciju (nolikumu) var iepazīties bez maksas, to saņemt (pēc 3.2.punktā minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 1.3. punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un e-pasta adrese vai faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments (atbilstoši 3.2.punktam) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv;

 

3.2. pasūtītājs nosaka ieinteresētajiem piegādātājiem maksu par nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas Republikas rezidentiem). Lai saņemtu nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” bankas konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi „Nolikuma saņemšanai  - sarunu procedūra ar publikāciju „Dzelzsbetona materiālu piegāde SIA „LDZ infrastruktūra” vajadzībām - Skrīveru stacijas paaugstinātā salu perona izbūvei” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš samaksājis minēto summu un kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

4. Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2018.gada 8.martam, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

 

5. Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2018.gada 8.martā, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

 

6. Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 67234930, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2018.gada 8.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31