Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Darba cimdu un apavu piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/188-SPAVC)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Darba cimdu un apavu piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (turpmāk – iepirkums).

Piedāvājumu un preču paraugu iesniegšana:

  • Piedāvājumu (piedāvājuma dokumentus) iepirkumā iesniedz elektroniski līdz 2023.gada 21.decembrim, plkst. 09.30, nosūtot to uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv;
  • piedāvājuma preču paraugus iesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē, kastē) - Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā) līdz 2023.gada 21.decembrim plkst. 09.30. Piedāvājuma preču paraugus iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Iepirkumu dokumentu pieejamība:

  • pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;
  • ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālrunis: +371 29199663, e-pasta adrese:  inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2023.gada 21.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš