Sarunu procedūra ar publikāciju „Dabasgāzes piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām””. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Dabasgāzes piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām””.

Papildus informācija: 

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (09.09.2019.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „„Dabasgāzes piegāde „Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: dabasgāzes piegāde pasūtītāja/pircēja gazificētajiem objektiem saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un tā pielikumiem.

Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa - „VAS „Latvijas dzelzceļš”” – plānotais preces iepirkuma apjoms 296.10 tūkst.m3;

2.daļa - „SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”” – plānotais preces iepirkuma apjoms 3522.030 tūkst.m3.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Pretendents apņemas piegādāt preci (dabasgāzi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (sk. nolikuma 4.pielikumu). Tehniskajā specifikācijā norādīti dabasgāzes patēriņa prognozētie apjomi.

Piedāvājuma nodrošinājums:

ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja/pircēja bankas kontā. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai sarunu procedūras priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi);

2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 12 000.00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

Iesniedzot piedāvājumu par abām sarunu procedūras priekšmeta daļām, piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz atsevišķi par katru sarunu procedūras priekšmeta daļu. 

Līguma:

  • izpildes termiņš: no 2019.gada 1.novembra līdz 2020.gada 31.oktobrim;
  • izpildes vietas: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 4.pielikums);
  • veids: prece.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un to saņemt bez maksas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 338.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547 (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un caurlaides noformēšanai iepriekš savlaicīgi, paziņojot konkrētu ierašanās laiku nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai). Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese un tālruņa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 23.septembrim, plkst. 09.30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 23.septembrī, plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 339.kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Santa Balode, tālrunis: +371 67234936, e-pasta adrese: santa.balode@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 23.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31