Sarunu procedūra ar publikāciju „Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde 2019. un 2020.gadam SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde 2019. un 2020.gadam SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Saskaņā ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību VAS “Latvijas dzelzceļš” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju „ Arktiskās dīzeļdegvielas piegāde 2019. un 2020.gadam SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

1.Nolikuma saņemšana:

Nolikums lejuplādējams pasūtītāja tīmekļvietnē (skat.pielikumu).

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai.

 Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

2. Sarunu procedūras priekšmeta apraksts: arktiskās dīzeļdegvielas piegāde līdz pircēja norādītajām piegādes vietām saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

2.1. Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts sekojošās daļās:

 

Daļas Nr.

Nosaukums, standarts

Daudzums (plānotais)

1.

Dīzeļdegviela                       

LVS EN 590+A1:2017

0. arktiskā klase

16 000 (sešpadsmit tūkstoši)

(+/-) 25% (divdesmit pieci procenti)  tonnas

2.

Dīzeļdegviela                       

LVS EN 590+A1:2017

1. arktiskā klase

240 (divi simti četrdesmit)

( +/-) 25% (divdesmit pieci procenti) tonnas

3.

Dīzeļdegviela                        

LVS EN 590+A1:2017

2. arktiskā klase

180 (viens simts astoņdesmit)

( +/-) 25% (divdesmit pieci procenti) tonnas

 

2.2. Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

3. Preces piegādes būtiskākie noteikumi:

3.1. piegādes termiņš: no 2019.gada 20.oktobra līdz 2020.gada 31.martam;

3.2. preces piegāde: paredzēta pa daļām atbilstoši Pircēja noteiktam piegādes plānam, kurš tiek  paziņots rakstiski divas reizes mēnesī;

A1 un A2 klases dīzeļdegvielas piegāde notiek tikai pēc  Pircēja  atsevišķa  rakstiska pieprasījuma, ņemot vērā klimatiskos apstākļus. Pircējs ir tiesīgs nepasūtīt A1 un A2 klases dīzeļdegvielu.

4. Piedāvājuma nodrošinājums: piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai sarunu procedūras priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 60 000 EUR (sešdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN;

2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 2 500  EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez PVN;

3.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 2 000 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN;

5. Līguma nodrošinājums:

5.1. sarunu procedūras priekšmeta 1.daļā - par 0. arktiskās klases dīzeļdegvielas piegādi 60 000 EUR;

5.2. sarunu procedūras priekšmeta 2.daļā - par 1. arktiskās klases dīzeļdegvielas piegādi 2 500 EUR;

5.3. sarunu procedūras priekšmeta 1.daļā - par 2. arktiskās klases dīzeļdegvielas piegādi 2 000 EUR.

6. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 24.septembra, plkst. 09.30 VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050 (1.stāvā, 103.kabinetā).

Piedāvājumu sarunu procedūrai atver 2019.gada 24.septembrī, plkst. 10.30 Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Atvēršanas sēdes dalībniekiem un pretendentam, kas vēlas iesniegt piedāvājumu un piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

7.Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: Dana Cielēna, tālrunis +371 6723 4955, e-pasts: dana.cielena@ldz.lv .

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 24.Septembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31