Sarunu procedūra ar publikāciju „Ēku, būvju nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas projektu dokumentāciju izstrāde 2.kārta”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/154-SPAV | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „Ēku, būvju nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas projektu dokumentāciju izstrāde 2.kārta”, iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2022/154-SPAV

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (08.09.2022.)

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju „Ēku, būvju nojaukšanas un teritorijas labiekārtošanas projektu dokumentāciju izstrāde 2.kārta” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2022/154-SPAV) (turpmāk – sarunu procedūra).

Piedāvājumu iesniegšana:

piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2022.gada 14.septembra, plkst. 9:30, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS „Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai pasta sūtījuma.

Piedāvājumu atvēršana:

piedāvājumus sarunu procedūrai slēgtā sēdē atver 2022.gada 14.septembrī, plkst. 10:00, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvijā, 3.stāvā, 344.kabinetā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Inga Upenāja, tālruņa numurs: +371 67234857, e-pasta adrese: inga.upenaja@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2022.gada 14.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš