Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju „ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/151-SPA)

Papildus informācija: 

Pievienots: 25.09.2023. Skaidrojums Nr.1

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “ČME-3 dīzeļlokomotīvju rezerves daļu piegāde SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (turpmāk - sarunu procedūra).

Iepirkum identifikācijas Nr. LDZ 2023/151-SPA.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 26.septembrim plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē, vai elektroniski uz LDZ oficiālo e-pastu info@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks: 2023.gada 26.septembrī plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 340.kabinetā, Rīgā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2023.gada 29.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš