Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk - pasūtītājs) izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā saskaņā ar šādu  specifikāciju:

Nr. p.k.

Dzelzceļa līnija

Objekts

Apjoms*, m2

 

Daļa Nr.1 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Rīga  - Krustpils)

 

 

1

Rīga  - Krustpils

Salaspils adm. terit.

48394

 

 

2

st.Saulkalne

5353

 

 

3

Ikšķile

54024

 

4

Ogres adm. terit.

80550

 

5

st.Ciemupe

2184

 

6

st.Ķegums

34998

 

7

st.Lielvārde

24783

 

8

st.Kaibala

3607

 

9

st.Jumprava

9676

 

10

st.Skrīveri

3754

 

11

st.Aizkraukle

1998

 

12

Krustpils adm. terit.

105721

Daļa Nr.2 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Rīga - Lugaži - Valsts robeža)

 

 

1

 

Rīga - Lugaži - Valsts robeža

 

st.Garkalne

12522

 

 

2

st.Krievupe

2310

 

 

3

Vangaži adm. terit.

14369

 

4

Inčukalns adm. terit.

35534

 

5

st.Egļupe

2139

 

6

Sigulda adm. terit.

34226

 

7

st.Līgatne

34631

 

8

st.Ieriķi

2419

 

9

st.Melturi

420

 

10

st.Āraiši

326

 

11

Cēsis adm. terit.

79807

 

12

st.Jāņamuiža

1063

 

13

st.Lode

7303

 

14

st.Valmiera

5986

 

15

st. Brenguļi

807

 

16

st.Strenči

4193

 

17

st. Seda

617

 

18

st. Saule

1560

 

19

st.Lugaži

6297

Daļa Nr.3 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Rīga - Skulte)

 

 

1

Rīga - Skulte

st.Kangale

1250

 

 

2

st.Garciems

4650

 

 

3

st.Garupe

2470

 

4

st.Carnikava

8100

 

5

st.Gauja

2700

 

6

st.Lilaste

3890

 

7

st.Inčupe

2540

 

8

st.Pabaži

6800

 

9

st.Saulkrasti

13737

 

10

st.Ķīšupe

800

 

11

st.Zvejnieciems

1600

 

12

st.Skulte

2700

Daļa Nr.4 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Glūda - Liepāja)

 

 

1

Glūda - Liepāja

st. Dobele

16103

 

 

2

st. Saldus

61000

 

 

3

Liepājas pilsēta

52360

Daļa Nr.5 - Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā (Glūda - Reņģe)

 

1

Glūda - Reņģe

st. Bēne

31980

 

2

st. Reņģe

19920

 

                 
*Apjoms (platības) ir norādīts ir par 1 (vienu) pļaušanas reizi. Pļaušanas reižu skaits tiks noteikts atkarībā no zāles veģitācijas perioda ilguma.

Darbu izpilde veicama saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem, t.sk., Dzelzceļa likums, 01.02.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.79 “Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi”, Pasūtītāja izdotajiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., kārtību ”Komercdarbības veikšanas kārtība uz VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras”, kā arī konkrētās pilsētas vai novada saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu izpildi. Pasūtītāja izdotie normatīvie akti publiski pieejami Pasūtītāja mājas lapā: www.ldz.lv.

 

Sarunu procedūras priekšmetam ir 5 (piecas daļas). Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

 

 

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu 85.00 EUR (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai „Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 344.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

 

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

 

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 18.aprīļa plkst. 9.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

 

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017.gada 18.aprīlī, plkst.10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

 

Papildus informācija:

1. piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 1000,00 EUR.

2. piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR.

3. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 18.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30