Sarunu procedūra ar publikāciju “Zāles pļaušana publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā”