Sarunu procedūra ar publikāciju “Stacionāro alkometru iegāde darbinieku darbspējas kontrolei” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Stacionāro alkometru iegāde darbinieku darbspējas kontrolei”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Stacionāro alkometru iegāde darbinieku darbspējas kontrolei” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: 39 stacionāro alkometru ar  programmatūru (turpmāk – prece) piegāde, 2 (divu) preču vienību uzstādīšana un darbinieku apmācība saskaņā ar nolikuma Tehnisko uzdevumu (skat. zemāk sludinājuma pielikumā – Tehniskais uzdevums) un Līguma projektu (nolikuma 4.pielikums).

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Tehniskā specifikācija: piedāvātajai precei un tās iekārtām ir jābūt savietojamām ar esošo LDZ koncerna informācijas sistēmu saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (skat. sludinājuma pielikumā).

Piedāvājuma nodrošinājums: EUR 1 800 (astoņi simti euro).

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi: “Stacionāro alkometru iegāde darbinieku darbspējas kontrolei” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 12.decembrī plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 12.decembrī plkst.10.00, VAS„Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.sēžu zālē.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • organizatoriska rakstura jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālrunis +371 67234955, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv ;

  • tehniskos jautājumos: VAS “Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas IT risinājumu daļas IT attīstības vadītāja Amanda Bunka, tālruņa numurs; +371 67232449. e-pasta adrese: amanda.bunka@ldz.lv .

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2017.gada 12.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31