Sarunu procedūra ar publikāciju “Sliežu metināšanas mašīnas K-355A1 rezerves daļu piegāde” SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2019/11-IBz) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Sliežu metināšanas mašīnas K-355A1 rezerves daļu piegāde” SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām (Iepirkuma identifikācijas numurs LDZ 2019/11-IBz)

Papildus informācija: 

Pievienots Nolikums (08.05.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (18.07.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.2 (22.07.2019.)

Pievienots Skaidrojums Nr.3 (24.07.2019.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Sliežu metināšanas mašīnas K-355A1 rezerves daļu piegāde” SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: sliežu metināšanas mašīnas K-355A1 rezerves daļu piegāde SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Piedāvājums jāiesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu.

Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

Pretendentam pēdējo 3 gadu laikā ir jābūt sekmīgi veikušam vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu (pēc satura un apjoma) preču piegādi.  

Pretendents ir tiesīgs veikt sarunu procedūras priekšmetā noteikto preču piegādi, ko apliecina attiecīgās preces ražotājs vai autorizēts vairumtirgotājs.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 29.jūlija plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 29.jūlijā plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

1. Piegāde: paredzēta pa daļām atsevišķās preču partijās ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc atsevišķiem pircēja rakstiskiem pieprasījumiem un neatkarīgi no pieprasīto preču daudzuma.

2. Līguma izpildes termiņš: līdz 2021.gada 31.decembrim.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Dana Izaja, tālrunis: +371 67234934, e-pasts: dana.izaja@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2019.gada 29.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30