Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde” vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/48-SPAV)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.4 (21.04.2023.) un Grozījumi Nr.3 (21.04.2023., pagarināts piedāvājumu iesniegšanai/atvēršanai noteiktais termiņš) un precizēta Specifikācija (21.04.2023.)

Skaidrojums Nr.3 (12.04.2023.), Grozījumi Nr.2 (12.04.2023.) un precizēta Specifikācija (12.04.2023.)

Skaidrojums Nr.2 (06.04.2023.), Skaidrojums Nr.1 (04.04.2023.), Grozījumi Nr.1 (04.04.2023.) un precizēta Specifikācija

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču un to rezerves daļu piegāde”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/48-SPAV

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 3.maijam1 plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

1pagarināts termiņš piedāvājumu iesniegšana/atvēršanai no 2023.gada 25.aprīļa uz 2023.gada 3.maiju (Grozījumi nr.3, apstiprināti 21.04.2023.)

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 28377135, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 3.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš