Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Sienas un karnīzes remonts ēkai Starta ielā 28A, Rīgā” (iepirkuma ID.Nr. LDZ 2023/22-SPA)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Sienas un karnīzes remonts ēkai Starta ielā 28A, Rīgā” (iepirkuma ID.Nr. LDZ 2023/22-SPA) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: Sienas un karnīzes remonts ēkai Starta ielā 28A, Rīgā, saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 14.marta plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē) notiks: 2023.gada 14.martā plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

*VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Aija Apšeniece, tālrunis: 67234948, 26788268; e-pasts: aija.apseniece@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 14.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš