Sarunu procedūra ar publikāciju “SAP HANA infrastruktūras (serveru) piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “SAP HANA infrastruktūras (serveru) piegāde”

Papildus informācija: 

(28.02.2019. PAGARINĀTS TERMIŅŠ)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “SAP HANA infrastruktūras (serveru) piegāde” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: SAP HANA infrastruktūras piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Sarunu procedūras priekšmeta detalizāciju skatīt šī sludinājuma pielikumā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3. stāvā, 340. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: aija.apseniece@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (kontaktpersonu, adresi un tālruņa numuru) un tam pievieno pārskaitījuma dokumentu.

Maksa par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21%.

Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz pasūtītāja bankas kontu (VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “SAP HANA infrastruktūras (serveru) piegāde”.

Pārskaitījuma dokuments jāuzrāda pasūtītājam pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2019. gada 1. 8.marta1,  plkst. 9:30 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1. stāvā, 103. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2019. gada 1.8.martā1, plkst. 10.20, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3. stāvā, 339. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

128.02.2019.pagarināts piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas termiņš līdz 2019.gada 8.martam.

Līguma izpildes laiks un vieta: preces piegāde pilnā apjomā (ieskaitot konfigurēšanu) ir ne vēlāk kā 5 (piecas) nedēļas no līguma noslēgšanas brīža;

Preču piegādes vieta: VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju centrs, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1547, Latvijā.

Papildus informācija:

- piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā;

- līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā, kas jāiemaksā 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgāsnas.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Aija Apšeniece, tālrunis: 371 67234934, e-pasts: aija.apseniece@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 8.Marts plkst. 10.20.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš