Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Saldus dzelzceļa stacijas ēkas jumta atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/149-SPAV.

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Saldus dzelzceļa stacijas ēkas jumta atjaunošana” (turpmāk – sarunu procedūra).

Iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2022/149-SPAV.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2022.gada 14.septembrim plkst.9:30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu var iesniegt personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Piedāvājumu atvēršana (slēgtā* komisijas sanāksmē) notiks: 2022.gada 14.septembrī plkst.10:00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.

*VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētajās sarunu procedūrās piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkuma komisijas sanāksmē bez ieinteresēto personu, piegādātāju, pretendentu pārstāvju dalības.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Nolikumam papildus pieejamos materiālus - dokumentāciju no projekta materiāliem, kuri apjoma dēļ noformēti ZIP failā, izsniedz pēc pieprasījuma (kontaktpersonas e-pasts: iveta.dementjeva@ldz.lv).

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 27897395, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2022.gada 14.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš