Sarunu procedūra ar publikāciju “Saimniecības preces 1 gadam “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/56-SPAVC) | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Saimniecības preces 1 gadam “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/56-SPAVC)

Papildus informācija: 

Pievienots (10.05.2023.): Skaidrojums Nr.2 un Grozījumi Nr.2 (apstiprināts 08.05.2023.), kā arī konsolidēts nolikums un precizēta Tehniskā specifikācija (ar Grozījumiem nr.1 un nr.2);

Skaidrojums Nr.1, Grozījumi Nr.1 (27.04.2023.), kā arī konsolidēts nolikums, t.sk. precizēta Tehniskā specifikācija (ar Grozījumiem nr.1).

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Saimniecības preces 1 gadam “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2023/56-SPAVC

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 17.maijam, plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 28377135, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2023.gada 17.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš