Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/159-SPAV)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (21.09.2023.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Sašķidrinātās gāzes piegāde” (iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/157-SPAV) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: sašķidrinātās gāzes piegāde saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 3.oktobra plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē, vai elektroniski.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks: 2023.gada 3.oktobrī plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 3.Oktobris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš