Sarunu procedūra ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūves projekta izstrāde Daugavpils stacijas ēkai” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūves projekta izstrāde Daugavpils stacijas ēkai”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Pazemes tuneļa pārbūves projekta izstrāde Daugavpils stacijas ēkai” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: pazemes tuneļa pārbūves projekta izstrāde Daugavpils stacijas ēkai saskaņā ar darba uzdevumu.

 Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā un jābūt Arhitekta un būvkonstruktora sertifikātam.

Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi veicis projektēšanas darbus vismaz (1) vienā līdzīgā  objektā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: kristaps.nusbergs@ldz.lv .

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 19.jūnija plkst. 09.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 19.jūnija, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi);

  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 3% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Kristaps Nusbergs, tālrunis: +371 67234922, e-pasts: kristaps.nusbergs@ldz.lv ;

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 19.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31