Sarunu procedūra ar publikāciju “NVS projektu pārmiju ar stiprinājumiem un pārmiju detaļu piegāde (II)” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “NVS projektu pārmiju ar stiprinājumiem un pārmiju detaļu piegāde (II)”

Papildus informācija: 

(31.05.2019.- pagarināts piedāvājuma iesniegšanas/atvēršanas termiņš)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “NVS projektu pārmiju ar stiprinājumiem un pārmiju detaļu piegāde (II)” (turpmāk – Sarunu procedūra). Iepirkuma id.Nr. LDZ 2019/2-IBz .

Sarunu procedūras priekšmets: NVS projektu pārmiju ar stiprinājumiem un pārmiju detaļu piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Sarunu procedūras priekšmeta detalizāciju skatīt šī sludinājuma pielikumā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 338.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (adresi, tālruņa un faksa numuru).

Sarunu procedūras nolikums ir pieejams bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2019.gada 4 7.jūnijam  plkst. 10 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1.stāvā, 103.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 4 7.jūnijā, plkst. 11.00 10.15., VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3.stāvā, 339.kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Līguma izpildes laiks un vieta: 60-120 dienas pēc līguma noslēgšanas Rīga, Daugavpils, Jelgava atbilstoši Tehniskās specifikācijas un piegādes noteikumiem.

Papildus informācija:

-piedāvājumus var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;

- piedāvājuma nodrošinājuma summa 2% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR, bez PVN) kā kredītiestādes garantija vai iemaksa bankas kontā;

- līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Liene Popova, tālrunis: 371 67234920, e-pasts: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 7.Jūnijs plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš