Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Motoreļļas Robust Diesel 40 vai ekvivalenta piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma ID.Nr. LDZ 2024/24-SPA)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Motoreļļas Robust Diesel 40 vai ekvivalenta piegāde SIA „LDZ ritošā sastāva serviss" vajadzībām” (iepirkuma ID.Nr. LDZ 2024/24-SPA) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: motoreļļa Robust Diesel 40 vai ekvivalents saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2024.gada 20.februāra plkst.10.00, Piedāvājumu iesniedz elektroniski, nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks 2024.gada 20.februārī plkst.10.15.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932; e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2024.gada 20.Februāris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš