Sarunu procedūra ar publikāciju “Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde 2019.-2020.gadam SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde 2019.-2020.gadam SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām”

Papildus informācija: 

(09.05.2019. pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde 2019.-2020.gadam SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: melno un krāsaino metālmateriālu piegāde.

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Detalizētu nepieciešamās preces uzskaitījumu skatīt šī sludinājuma pielikumā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt var tikai pēc maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Melno un krāsaino metālmateriālu piegāde 2019.-2020.gadam SIA “LDZ infrastruktūra” vajadzībām”  un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs), jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 10 17.maija plkst. 9.40, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 10 17.maijā, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā..
  2. preču piegādes termiņš: līdz 2020.gada 31.decembrim.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inga Zilberga, tālrunis +371 67234932, e-pasta adrese: inga.zilberga@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 17.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31