Sarunu procedūra ar publikāciju “Mēraparātu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Mēraparātu piegāde”

Papildus informācija: 

06.07.2018. veikti grozījumi (precizēta Tehniskā specifikācija un grozīts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datums).

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Mēraparātu piegāde”  (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: mēraparātu piegāde saskaņā ar nolikuma Tehnisko specifikāciju (Tehnisko specifikāciju1 skatīt zemāk sludinājuma sadaļā “PIELIKUMI”)

1Tehniskā specifikācija precizēta (grozījumi veikti 06.07.2018.)

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, bankas kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūra ar publikāciju “Mēraparātu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc maksājuma uzdevuma uzrādīšanas) VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 340.kabinetā, Rīgā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un jāpievieno maksājuma/pārskatījuma dokumenta kopija un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniegšana: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 20.jūlijam1 plkst. 9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti: 2018.gada 20.jūlijā1, plkst. 10.00, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.).

1 grozīts datums uz 2018.gada 20.jūliju, iepriekš bija 2018.gada 13.jūlijs (grozījumi veikti 06.07.2018.)

Piegādes termiņš: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Piegādes vieta:  Rīga, Jelgava, Daugavpils (adreses skat. nolikuma Tehniskajā specifikācijā).

Līguma nodrošinājums: saruna procedūras uzvarētājam (-iem), noslēdzot līgumu (-us) būs jāiesniedz līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līguma summas.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs: +371 67234955, faksa numurs: +37167234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2018.gada 20.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31