Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “LDz darbinieku apmācība darba aizsardzības un darba efektivitātes paaugstināšanai” ar REZULTĀTIEM

VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģ.Nr.40003032065, izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “LDz darbinieku apmācība darba aizsardzības un darba efektivitātes paaugstināšanai”* (turpmāk - sarunu procedūra).

*publikācijas teksts papildināts 14.10.2015. plkst.15.20 ar sadaļu REZULTĀTI

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Projektu “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām”, Nr.: APA/1.3.1.1.1/10/02/017, kas tiek īstenots saskaņā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk - LDDK) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk - LIAA) 2011.gada 26.janvarī noslēgto līgumu Nr. L-APA-10-0030 un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.328 “Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”.

Sarunu procedūras priekšmets ir VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku apmācība darba aizsardzības un darba efektivitātes paaugstināšanai, sekojoši kursi:

  • Atbildīgā persona instruktāžu veikšanai;
  • Cilvēkresursu loma uzņēmuma darba efektivitātes paaugstināšanā;
  • Ražošanas projektu vadības pamati;
  • Ražošanas personāla apmācība - instruktāžu vadīšanas metodes.

 

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentiem var iepazīties un tos saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā. Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā, lejuplādējot no VAS “Latvijas dzelzceļš” mājaslapas sadaļā Iepirkumi izvietotā Paziņojuma par iepirkumu (http://www.ldz.lv/lv/iepirkumi) (skatīt pielikumu šim paziņojumam), kā arī nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: martins.blaus@ldz.lv.

Piedāvājumu sarunu procedūrai atvēršana notiks: 2015.gada 8.oktobrī, plkst.10:15, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 532. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā). Visi pieteikuma dokumenti dalībai sarunu procedūrā iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2015.gada 8.oktobrim, plkst.10.15, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvs, 533. kabinetā.

Kontaktpersonas:

  • organizatoriskos jautājumos: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākais iepirkumu speciālists Mārtiņš Blaus, tālrunis +371 67234086, fakss: +371 67234250, e-pasts: martins.blaus@ldz.lv;
  • iepirkuma priekšmeta tehniskos jautājumos: VAS “Latvijas dzelzceļš” Personāla direkcijas Profesionālās tālākizglītības iestādes “LDZ Mācību centrs” vadītāja p.i. Zanda Zāle, tālrunis 6723 3011, mob. 20297962, e-pasts: zanda.zale@ldz.lv.

REZULTĀTI

Saskaņā ar 2015.gada 14.oktobra VAS “Latvijas dzelzceļš” viceprezidentu 2015.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.DV-1.14./435-2015 par uzvarētāju sarunu procedūrā ir atzīta un tiesības slēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas SIA “Buts”, vienotais reģ.nr.40103003630 (turpmāk – pretendents).

Pretendenta piedāvātā līgumcena par sarunu procedūras priekšmetu kopumā ir 29 475,10 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro un 10 centi) bez PVN.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2015.gada 8.Oktobris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31