Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, pamatu un enkuru demontāža posmā Jugla - Garkalne” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, pamatu un enkuru demontāža posmā Jugla - Garkalne”

Papildus informācija: 

26.10.2017. - pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, pamatu un enkuru demontāža posmā Jugla - Garkalne” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms procedūras priekšmets: Kontakttīkla balstu, pamatu un enkuru demontāža posmā Jugla - Garkalne (sīkāk sarunu procedūras nolikuma Tehniskajā uzdevumā (Skat.zemāk – PIELIKUMI)).

 Sarunu procedūras priekšmets tiek dalīts sekojošās daļās:

1.daļa - Kontakttīkla balstu ar pamatiem, stingru šķērssiju un enkuru demontāža Juglas stacijā;

2.daļa - Kontakttīkla balstu un pamatu demontāža iecirknī Jugla -Garkalne;

3.daļa - Kontakttīkla balstu, pamatu un enkuru demontāža Garkalnes stacijā.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Sarunu procedūras uzaicinājuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Kontakttīkla balstu, pamatu un enkuru demontāža posmā Jugla - Garkalne”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas ieinteresētais piegādātājs, kas samaksājis maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu, vai  pretendents, kas norādīts maksājuma dokumentā, ja maksājumu ir veikusi cita fiziska vai juridiska persona.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais izpildītājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 344.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547, (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.lv.

Papildus informācija:

Piedāvājuma nodrošinājums: 2% no kopējās piedāvājuma summas (bez PVN).

Pretendentam jābūt  reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši normatīvo aktu prasībām (LR Komercreģistrs, LR Būvkomersantu reģistrs).

Pretendentam ir jābūt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegtai drošības apliecībai saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumiem Nr.57

Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2017.gada 27.oktobrim1, plkst. 9:30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana:

Piedāvājumu atvēršana sarunu procedūrai notiek 2017.gada 27.oktobrī1 plkst. 10.00, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”), Rīgā, Latvijā.

126.10.2017. - pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš no 2017.gada 27.oktobra līdz 2017.gada 1.novembrim.

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālruņa numurs: +371 67234955, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2017.gada 1.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31