Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla armatūras un detaļu (t.sk. izstrādājumu un atdalītāju) piegāde 2019. gadā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kontakttīkla armatūras un detaļu (t.sk. izstrādājumu un atdalītāju) piegāde 2019. gadā”

Papildus informācija: 

01.04.2019. - pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kontakttīkla armatūras un detaļu (t.sk. izstrādājumu un atdalītāju) piegāde 2019. gadā” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: Kontakttīkla armatūras un detaļu piegāde saskaņā ar nolikumu un tā pielikumiem.

Sarunu procedūras priekšmeta detalizāciju skatīt šī sludinājuma pielikumā.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:  ieinteresētais piegādātājs ar Sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un saņemt VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3. stāvā, 340. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: inese.kempa@ldz.lv.

Pieprasījumā norāda ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju (kontaktpersonu, adresi un tālruņa numuru) un tam pievieno pārskaitījuma dokumentu.

Maksa par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00, ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem).

Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajam piegādātājam jāpārskaita minētā summa uz pasūtītāja bankas kontu (VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003032065, PVN reģistrācijas Nr. LV40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr. LV58NDEA0000080249645, kods: NDEALV2X), ar norādi: “Nolikuma saņemšanai sarunu procedūrā ar publikāciju “Kontakttīkla armatūras un detaļu (t.sk. izstrādājumu un atdalītāju) piegāde 2019. gadā””.

Pārskaitījuma dokuments jāuzrāda pasūtītājam pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas.

Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumi  Sarunu procedūrā iesniedzami līdz 2019. gada 3. 5. aprīļa,  plkst. 09.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā, Gogoļa ielā 3 (1. stāvā, 103. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumi tiks atvērti 2019. gada 3. 5.aprīlī, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3 (3. stāvā, 339. kabinetā), Rīgā, LV-1547.

Līguma izpildes laiks un vieta: atbilstoši Specifikācijas noteikumiem. Piegāde vienā reizē par visu līgumā fiksēto apjomu kopumā, preces piegāde pilnā apjomā 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža;

Preču piegādes vieta: Rīga, Daugavpils, Jelgava.

Papildus informācija:

- Piedāvājumu var iesniegt gan par visu Sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā;

- piedāvājuma nodrošinājuma summa ir EUR 1 000.00 EUR, kas kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kā pretendenta naudas summas iemaksa pasūtītāja bankas kontā;

- līguma nodrošinājums 5 % apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN) kā iemaksa bankas kontā, kas jāiemaksā 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Kontaktpersona - par Sarunu procedūras dokumentiem un organizatoriska rakstura jautājumiem: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste, iepirkuma komisijas sekretāre Inese Kempa, tālrunis: 371 67233933, e-pasts: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2019.gada 5.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš