Sarunu procedūra ar publikāciju “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskajās telpās” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskajās telpās”

Papildus informācija: 

Pievienots skaidrojums 27.05.2019.

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskajās telpās” (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskajās telpās saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Pretendentam ir jābūt būvdarbu vadītāja sertifikātam siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanai.

Pretendentam ir jābūt Valsts vides dienesta izsniegtai licencei darbam ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

Pretendentam pēdējo 3 darbības gadu laikā jābūt sekmīgi izpildītiem vismaz 3 (trīs) līdzīgiem (pēc satura un apjoma) līgumiem.

Pretendentam jābūt Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegtai drošības apliecībai.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs), un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: inga.zilberga@ldz.lv  .

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 4.jūnija plkst. 10.45, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 4.jūnijā plkst.11.15, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums 1000.00 EUR apmērā.
  2. iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).
  3. Līguma izpildes termiņš: līdz 2019.gada 31.jūlijam.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretārs - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītāja vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 4.Jūnijs plkst. 11.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31