Sarunu procedūra ar publikāciju “Kancelejas preču un biroja papīra iegāde “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Kancelejas preču un biroja papīra iegāde “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”.

Papildus informācija: 

Pievienoti Grozījumi Nr.1 (16.10.2019)

Pievienoti Grozījumi Nr.2 (16.10.2019)

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Kancelejas preču un biroja papīra iegāde “Latvijas dzelzceļš” koncerna vajadzībām”  (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: kancelejas preču un biroja papīra iegāde saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju un līguma noteikumiem (lūdzu skat. nolikumu ar tehnisko specifikāciju un līguma projektu šī sludinājuma pielikumā).

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunas procedūras priekšmetu kopumā.

Piedāvājuma nodrošinājums: ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums EUR 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi).

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

Piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 24.oktobrim, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā (Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, 1. stāvā, 103. telpā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2019.gada 24.oktobrī, plkst. 10.15, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā (Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, 3. stāvā, 339. kabinetā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Anete Alksne, tālruņa numurs: +371 67234925, e-pasta adrese: anete.alksne@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2019.gada 24.Oktobris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31