Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Instrumentu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Instrumentu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk – sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets un apjoms: instrumentu piegāde līdz pircēja norādītajām piegādes vietām saskaņā ar nolikumā, t.sk. tehniskajā specifikācijā (sk. zemāk "Pielikumi" (nolikuma 3.pielikums “Tehniskais piedāvājums/Tehniskā specifikācija”)) un līguma projektā ( nolikuma 7.pielikums), noteiktajām prasībām.

Sarunu procedūras priekšmetam ir 3 (trīs) daļas (atbilstoši teritoriālajam sadalījumam) un grupas (preču grupas atbilstoši preču grupu sadalījumam) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 3.pielikums):

Daļas nosaukums:

Grupas numurs un nosaukums:

1.daļa: Daugavpils lokomotīvju remonta centrs

 1. Urbji;
 2. Vītņu ripas;
 3. Atslēgas;
 4. Frēzes;
 5. Griezējinstrumenti;
 6. Āmuri;
 7. Tvērējinstrumenti;
 8. Abrazīvie instrumenti;
 9. Vīles;
 10. Skrūvgriežņi;
 11. Mērierīces;
 12. Griežņi;
 13. Birstes;
 14. Cietmetāla plāksnes;
 15. Citi instrumenti.

2.daļa: Daugavpils vagonu remonta centrs

 1. Urbji;
 2. Vītņu ripas;
 3. Atslēgas;
 4. Griezējinstrumenti;
 5. Āmuri;
 6. Tvērējinstrumenti;
 7. Abrazīvie instrumenti;
 8. Vīles;
 9. Skrūvgriežņi;
 10. Mērierīces;
 11. Griežņi;
 12. Birstes;
 13. Cietmetāla plāksnes.

3.daļa: Rīgas lokomotīvju remonta centrs

 1. Urbji;
 2. Vītņu ripas;
 3. Atslēgas;
 4. Frēzes
 5. Griezējinstrumenti;
 6. Āmuri;
 7. Tvērējinstrumenti;
 8. Vīles;
 9. Skrūvgriežņi;
 10. Mērierīces;
 11. Griežņi;
 12. Birstes;
 13. Citi instrumenti.

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka pretendentam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētajiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, VAS "Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645, SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Instrumentu piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”, un jāuzrāda pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kas samaksājis minēto summu un kas norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Ieinteresētais izpildītājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties (bet to saņemt tikai pēc iepriekš minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas) VAS "Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 340.kabinetā, 3.stāvā, Rīgā, LV-1547, (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu). Sarunu procedūras nolikumu pretendents var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokumenta kopija (atbilstoši iepriekš minētajām prasībām) un pieprasījums nosūtāms pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi: iveta.dementjeva@ldz.lv (laika posmā no 12.08.2017.-17.08.2017.) un rudolfs.ozolins@ldz.lv (laika posmā no 31.07.2017.-11.08.2017.).

Papildus informācija: piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām daļām pilnā apjomā, gan atsevišķām grupām pilnā apjomā.

Piedāvājumu iesniegšana: piedāvājumu sarunu procedūrā iesniedz līdz 2017.gada 17.augustam, plkst. 10.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Piedāvājumu atvēršana: piedāvājumu atvēršana sarunu procedūrā notiek 2017.gada 17.augustā plkst. 11.00,  Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš”, Iepirkumu birojā).

Kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu: komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Iveta Dementjeva, tālruņa numurs: +371 67234934, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: iveta.dementjeva@ldz.lv un laika posmā no 31.07.2017. līdz 13.08.2017. komisijas sekretāres aizvietotājs VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciālists Rūdolfs Ozoliņš tālruņa numurs: +371 67234932, faksa numurs: +371 67234250, e-pasta adrese: rudolfs.ozolins@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturdiena, 17 Augusts, 2017 - 11:00
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš