Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroenerģijas skaitītāju piegāde”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Elektroenerģijas skaitītāju piegāde”.

Papildus informācija: 

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (12.11.2019)

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš (20.11.2019)

VAS  “Latvijas  dzelzceļš” (turpmāk – pasūtītājs) izsludina  sarunu  procedūru ar publikāciju “Elektroenerģijas skaitītāju piegāde”  (turpmāk - sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: elektroenerģijas skaitītāju piegāde saskaņā ar nolikumu ar tā pielikumiem un līguma noteikumiem (lūdzu skat. nolikumu ar tā pielikumiem šī sludinājuma pielikumā).

Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts 11 (vienpadsmit) daļās (skat. nolikuma 2.pielikumu).

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Piedāvājuma nodrošinājums: ar piedāvājumu pretendentiem jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums EUR 500.00 EUR apmērā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:

Piedāvājumus sarunu procedūrai iesniedz līdz 2019.gada 21.novembrim  27. novembrim, plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā (Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, 1. stāvā, 103. telpā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumus sarunu procedūrai atver 2019.gada 21.novembrī  27. novembrī, plkst. 10.15, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā (Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, 3. stāvā, 339. kabinetā).

Pasūtītāja kontaktpersona:

Organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Anete Alksne, tālruņa numurs: +371 67234925, e-pasta adrese: anete.alksne@ldz.lv

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 27.Novembris plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31