Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde”

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (16.06.2021.), Skaidrojums Nr.2 (17.06.2021.), Skaidrojums Nr.3 (22.06.2021.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Eļļu un smērvielu piegāde” (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: eļļas un smērvielas, saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2021.gada 29.jūnija plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 130.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks*: 2021.gada 29.jūnijā plkst.10.10, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

*Covid-19 vīrusa aizsardzības pasākumu ietvaros, ievērojot valsts kompetento institūciju rekomendācijas, lai ierobežotu slimības izplatību, minimizētu iespējamo koronvīrusa transportēšanu un inficēšanos, VAS „Latvijas dzelzceļš” organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Aija Apšeniece, tālrunis: +371 67234948, e-pasts: aija.apseniece@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2021.gada 29.Jūnijs plkst. 10.10.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš