sarunu procedūra ar publikāciju “Dispečeru centralizācijas (DC) Rīga-Lugaži iecirknī atjaunošana” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

sarunu procedūra ar publikāciju “Dispečeru centralizācijas (DC) Rīga-Lugaži iecirknī atjaunošana”

Papildus informācija: 

Pievienoti Grozījumi Nr.1 un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas/atvēršanas termiņš (04.12.2019)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dispečeru centralizācijas (DC) Rīga-Lugaži iecirknī atjaunošana” (turpmāk – Sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: iecirkņa “Rīga - Lugaži” (Čiekurkalns- Valga) aprīkošana ar mikroprocesoru dispečeru centralizācijas sistēmu un tās ieviešana.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 11  18.decembrim plkst.9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 11 18.decembrī plkst.10.15 00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītājs daļēji nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju sarunu procedūras dokumentiem (nolikums, iepirkuma līguma projekts, formas piedāvājuma sagatavošanai) pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma.

Sarunu procedūras nolikuma Tehniskajiem noteikumiem tiek noteikts komercnoslēpuma statuss un līdz ar to tie ir ierobežotas pieejamības. Pasūtītājs nodrošina sarunu procedūras Tehnisko noteikumu (un attiecināmos papildus dokumentus) izsniegšanu ārējā datu nesējā 3 darba dienu laikā pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv.

Saņemot šos dokumentus ārējā datu nesējā, ieinteresētais piegādātājs (tā pilnvarota persona) ar savu parakstu pasūtītājam apliecina, ka ir informēts par to, ka Tehniskie noteikumi satur VAS “Latvijas dzelzceļš” komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam un tā satura patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Papildus informācija (skaidrojumi utml) tiek nosūtīta elektroniski e-pasta formā ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis pieprasījumu, un pārējiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kas ir saņēmuši Tehniskos noteikumus.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 67234920, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 18.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31