Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apģērbu piegāde” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Darba apģērbu piegāde”

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Darba apģērbu piegāde” (turpmāk-sarunu procedūra).

Darba apģērbam jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” un Ministru kabineta 2018.gada 25.maija noteikumu Nr.74 “Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība” prasībām, auduma tehniskajām prasībām un aprakstiem. Aprakstos ir norādītas obligātās pamatprasības, pēc kurām obligāti jāvadās un kuras jāievēro, bet aprakstos pievienotajām skicēm ir tikai vizuāla ieteikuma raksturs. Pretendentam ir tiesības papildināt savus paraugus ar nebūtiskām izmaiņām.

Piedāvājumus var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu atbilstoši nolikumā iekļautajam darba apģērbu aprakstam.

Pretendentam jāpielāgo izmēru atbilstība pasūtītāja iesniegtajiem izmēriem no 36 līdz 90 EUR izmēriem.

 

 Detalizētu nepieciešamās preces uzskaitījumu skatīt šī sludinājuma pielikumā.

 

                Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikumu) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentiem (nolikumu) var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošs dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

Pasūtītājs nosaka ieinteresētiem piegādātājiem maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem). Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: Luminor Bank AS, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Sarunu procedūrai ar publikāciju “Darba apģērbu piegāde”, un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā.

Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

 

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 28.septembra plkst.9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā).

Darba apģērbu paraugi iesniedzami līdz 2018.gada 28.septembra plkst.9.30, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 341.kabinetā, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 28.septembrī, plkst.10.00, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

 

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Pielikumi: 
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2018.gada 28.Septembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31