Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām”

Papildus informācija: 

Veikti grozījumi tehniskajā specifikācijā 18.06.2019.

 VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām” (turpmāk-sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde.

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Detalizētu nepieciešamās preces uzskaitījumu skatīt šī sludinājuma pielikumā.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras dokumentāciju (nolikumu) var iepazīties bez maksas, to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 341.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs) un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 2.jūlija plkst. 10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 2.jūlijā, plkst.10.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Papildus informācija:

  1. kopā ar piedāvājumu jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums par piedāvājuma nodrošinājuma summu 1% apmērā no pretendenta piedāvājuma summas (EUR bez PVN).
  2.  iepirkuma līgums paredz līguma nodrošinājuma iesniegšanu 5% apmērā no līgumcenas (EUR, bez PVN).
  3. preču piegādes termiņš: pilnā apjomā līdz 2020.gada 30.jūnijam;

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2019.gada 2.Jūlijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš