Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ CARGO” dīzeļlokomotīvēm” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/200-SPA)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (04.12.2023.), Grozījumi Nr.1 (04.12.2023.) un Skaidrojums Nr.2 (05.12.2023.) 

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ CARGO” dīzeļlokomotīvēm” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/200-SPA) (turpmāk - sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: dīzeļdegvielas piegāde saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumi iesniedzami elektroniski: līdz 2023.gada 12.decembra plkst.10.00, nosūtot tos nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi saskaņā ar nolikuma prasībām.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks 2023.gada 12.decembrī.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma;

ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadītājas vietniece Inga Zilberga, tālrunis: +371 67234932, e-pasts: inga.zilberga@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 12.Decembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš