Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā”, iepirkuma id.Nr. LDZ 2023/43-SPAV

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (17.03.2023.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Autoceļu seguma atjaunošana un satiksmes organizēšana uz dzelzceļa pārbrauktuvēm remontdarbu laikā”.

Identifikācijas Nr.LDZ 2023/43-SPAV.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2023.gada 21.martam plkst.9.30, VAS "Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā sūtījumā.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālruņa numurs: +371 28377135, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2023.gada 21.Marts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš