Sarunu procedūra ar publikāciju “Alkometru iegāde VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku darbspējas kontrolei” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Alkometru iegāde VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku darbspējas kontrolei”

Papildus informācija: 

(20.09.2017. - PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA ATCELTA; 07.09.2017. veikti grozījumi -  pagarināts termiņš, Tehniskā specifikācija izņemta un ievietots Tehniskais uzdevums u.c.grozījumi nolikumā)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Alkometru iegāde VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku darbspējas kontrolei” (turpmāk-sarunu procedūra). 

Sarunu procedūras priekšmets: stacionāro alkometru ar  programmatūru (turpmāk – prece) piegāde, 1 (vienas) preču vienības uzstādīšana un darbinieku apmācība saskaņā ar nolikuma Tehnisko uzdevumu** (skat. zemāk sludinājuma pielikumā – Tehniskais uzdevums**) un Līguma projektu (nolikuma 4.pielikums).

Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā.

Tehniskā specifikācija: piedāvātajai precei un tās iekārtām ir jābūt savietojamai ar esošo LDZ koncerna informācijas sistēmu saskaņā ar nolikuma Tehnisko uzdevumu** (skat. sludinājuma pielikumā) un Līguma projektu (nolikuma 4.pielikumā).

Piedāvājuma nodrošinājums: EUR 1 800 (viens tūkstotis astoņi simti euro).

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana:

Pasūtītājs nosaka ieinteresētajam piegādātājam maksu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu EUR 85.00 (astoņdesmit pieci euro un 00 centi), ieskaitot PVN 21%. Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, ieinteresētiem piegādātājiem jāpārskaita minētā summa uz VAS “Latvijas dzelzceļš” konta numuru: LV58NDEA0000080249645, banka: “Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi: “Sarunu procedūrai “Alkometru iegāde VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku darbspējas kontrolei” un jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments pirms sarunu procedūras nolikuma saņemšanas. Ja maksājumu par sarunu procedūras nolikuma saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu (pārskaitījuma dokumentā) norāda sarunu procedūras pretendenta nosaukumu. Sarunu procedūrā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts maksājuma dokumentā. Maksa par dokumentu saņemšanu netiek atgriezta.

Informācija par sarunu procedūras dokumentu (nolikuma) saņemšanu:

Ieinteresētais piegādātājs ar sarunu procedūras nolikumu var iepazīties, bet to saņemt tikai pēc augstāk minētā pārskaitījuma dokumenta uzrādīšanas VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, Rīgā, 3.stāvā, 340.kabinetā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu).

Sarunu  procedūras nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījumā nolikuma elektroniskās versijas saņemšanai jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija (adrese, tālruņa un faksa numurs) jāpievieno maksājuma uzdevuma/pārskaitījuma dokuments un pieprasījums nosūtāms uz e-pasta adresi: dana.cielena@ldz.

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2017.gada 21.septembra plkst.10.00* - ATCELTA***, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 21.septembrī plkst.10.30* - ATCELTA***, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.sēžu zālē.

*veikti grozījumi piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumā un laikā (Grozījumi Nr.3 (07.09.2017.)).

** veikti grozījumi ( Grozījumi Nr.3 - 07.09.2017.) - Tehniskā specifikācija aizvietota ar Tehnisko uzdevumu (skat.zemāk  - publikācijas pielikumā).

*** piedāvājumu iesniegšana un atvēršana ir atcelta.Tehnisku iemeslu dēļ šos datumus nav iespējams dzēst .

Pasūtītāja kontaktpersona:

  • organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālrunis +371 67234955, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv;

  • tehnisko jautājumos: VAS “Latvijas dzelzceļš”  Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas IT projektu vadības daļas galvenais IT projektu speciālists vecākā iepirkumu speciāliste Vitālij Lisovs, tālruņa numurs: +371 67233755, e-pasta adrese: vitalijs.lisovs@ldz.lv .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2017.gada 21.Septembris plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31