Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikāciju “Šķirošanas uzkalna iekārtu un vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/89-SPAV)

Papildus informācija: 

Pievienots: Skaidrojums Nr.1 (17.05.2022.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Šķirošanas uzkalna iekārtu un vagonu lēninātāju rezerves daļu piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2022/89-SPAV).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2022.gada 23.maijam plkst.9.30, VAS “Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Piedāvājumu atvēršana ir slēgta un notiks: 2022.gada 23.maijā plkst.10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 344.kabinetā, Rīgā.

Sarunu procedūras dokumentu pieejamība:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šī iepirkuma sludinājuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2022.gada 23.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš