Sarunu procedūra ar publikācija “Sanitāro telpu izveide dzelzceļa stacijās “Valmiera” un “Jāņavārti” ēkās” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra ar publikācija “Sanitāro telpu izveide dzelzceļa stacijās “Valmiera” un “Jāņavārti” ēkās”

Papildus informācija: 

Pievienots Skaidrojums Nr.1 (19.11.2019.)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru ar publikāciju “Sanitāro telpu izveide dzelzceļa stacijās “Valmiera” un “Jāņavārti” ēkās” (turpmāk -sarunu procedūra).

Sarunu procedūras priekšmets: sanitāro telpu izveide (turpmāk – darbi) dzelzceļa stacijas “Valmiera” un “Jāņavārti” ēkās saskaņā ar Finanšu piedāvājumā - darbu izmaksu tāmē norādītajiem apjomiem (sk. nolikuma 2. pielikumu) un līguma noteikumiem (sk. nolikuma 3.pielikumu).

Sarunu procedūras priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa:  Sanitāro telpu izveide dzelzceļa stacijā "Jāņavārti";

2.daļa:  Sanitāro telpu izveide  un ēkas telpu kosmētiskais remonts dzelzceļa stacijā "Valmiera".

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam un sniegtajiem skaidrojumiem, pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma sludinājuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību un ņemt to vērā iesniedzot piedāvājumu.

Sarunu procedūras ietvaros tiks organizēta objektu apskate (sīkāk skat. nolikuma 2.4.punktā).

Piedāvājumi iesniedzami: līdz 2019.gada 20.novembrim, plkst. 9.30, VAS „Latvijas dzelzceļš” Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 103.kabinetā, Rīgā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). Piedāvājumu iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā vēstulē.

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2019.gada 20.novembrī, plkst.10.00, VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 339.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par sarunu procedūras nolikumu: komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Dana Cielēna, tālrunis +371 67234955, , e-pasta adrese: dana.cielena@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2019.gada 20.Novembris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31