Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija: Šķirotavas stacijas barošanas apakšstacijas Nr.103 modernizācija” (LDZ-2015/3KF/01-03)

Sarunu procedūras priekšmets
Sarunu procedūras priekšmets ir Kohēzijas fonda projekta “Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija” Šķirotavas stacijas barošanas apakšstacijas Nr.103 modernizācija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - Pasūtītāja prasībām. Vispārīgs iepirkuma priekšmeta apraksts sarunu procedūras nolikuma pielikumā Nr.2.
Informācija par sarunu procedūru
Sarunu procedūra sastāv no 2 (diviem) posmiem:
1.posms  -  Pieteikumu iesniegšana un kandidātu atlase
2.posms -   Piedāvājumu iesniegšana un sarunas, uz kurām tiks uzaicināti atlasītie kandidāti.
 
Piedāvājuma nodrošinājuma summa:  7 500 EUR .
Sarunu procedūras nolikuma saņemšana.
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju sarunu procedūras nolikumam , (t.sk. precizējumiem), dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem. ( Skat. zemāk „PIELIKUMI”)
Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums katru dienu pārbaudīt jaunas informācijas esamību šajā tīmekļa vietnē http://www.ldz.lv/lv/iepirkumi zem attiecīgā iepirkuma nosaukuma.
 
 
Pretendents pieteikumu sarunu procedūrai iesniedz līdz 2015. gada 22.jūlija plkst.10.15, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā).
Pieteikumu sarunu procedūrai atver 2015. gada 22.jūlijā, plkst. 10.15, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 243.kabinetā;
Kontaktpersona:
Visa informāciju par sarunu procedūru un rakstisks papildus informācijas pieprasījums Iepirkuma komisijai ir jāsūta:
VAS “Latvijas dzelzceļš”, Projektu vadības daļai,
Iepirkuma komisijai 
Faksa nr.: +371 6723 2133
Kontaktpersona: 
Dana Cielēna 
Projektu vadības daļas iepirkumu speciāliste
Tālrunis: +371 6723 4955; 
E-pasts: dana.cielena@ldz.lv
Sarunu procedūras nolikuma saņemšana un informācijas sniegšana
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju sarunu procedūrai, t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem, dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” mājaslapā: http://www.ldz.lv/lv/iepirkumi
Ar sarunu procedūras nolikumu piegādātāji var iepazīties arī uz vietas Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” telpās Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā Pasūtītāja darba laikā.
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2015.gada 22.Jūlijs plkst. 10.15.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš