Latest news

Izvēlne

Par izmaiņām VAS “Latvijas dzelzceļš” valdē

Šodien, 2023.gada 9.februārī, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) padome pieņēma lēmumu atsaukt no amata VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāju Māri Kleinbergu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs Jānis Lange: “Nav noslēpums, ka Latvijas tranzīta nozare pēdējo gadu laikā ir piedzīvojusi spēcīgas turbulences, un VAS “Latvijas dzelzceļš”, iespējams, ir viens no tiem Latvijas uzņēmumiem, kuram tādēļ ir nācies mainīties viskrasāk. LDz šo gadu laikā ir paveicis ļoti daudz – paaugstinājis kopējo efektivitāti un samazinājis administratīvo slogu, tādējādi pašlaik LDz pamatdarbības izmaksas ir par aptuveni 40 miljoniem eiro gadā zemākas nekā pirms šo procesu uzsākšanas. Tomēr, lai uzņēmums spētu ilgtspējīgi strādāt, tam ir pastāvīgi jādomā par efektivitāti, izmaksu optimizāciju un, galvenais, iespēju augt un attīstīties pat situācijās, kad atrast izaugsmes iespējas šķiet grūti vai teju neiespējami.”

“VAS “Latvijas dzelzceļš” padome ir daudzkārt diskutējusi ar LDz valdi par to, kāda ir LDz plānotā attīstības stratēģija turpmākajiem periodiem, kā tiks palielināti starptautisko un vietējo kravu pārvadājumu apjomi un kāda ir optimālā LDz loma Latvijā esošās 1520mm un jaunbūvējamās 1435mm platuma sliežu ceļu infrastruktūras sinerģijas izveidē un pārvaldīšanā nākotnē. Tomēr šo diskusiju rezultātā secinājām, ka VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes un valdes priekšsēdētāja M.Kleinberga skatījums uz LDz nākotnes attīstību atšķiras, tādējādi LDz padome pieņēma lēmumu M.Kleinbergu no VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amata atsaukt,” turpina J.Lange.

Atklāts konkurss uz VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amatu tiks izsludināts tuvākajā laikā, bet pašlaik VAS “Latvijas dzelzceļš” valdē darbu turpina Rinalds Pļavnieks, kas uz laiku līdz konkursa noslēgumam ir iecelts par valdes priekšsēdētāju, kā arī valdes locekle Vita Balode – Andrūsa.