Latest news

Izvēlne

Par aktualitātēm VAS “Latvijas dzelzceļš"

Pēdējā pusotra gada laikā, gan reaģējot uz situāciju kravu pārvadājumu jomā, gan veidojot pamatu VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) un visa “Latvijas dzelzceļš” koncerna efektīvai un konkurētspējīgai darbībai Baltijā un plašākā reģionā,  LDz aktīvi pārskata visas uzņēmuma veicamās funkcijas un procesus, un citus uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos aspektus. Izvērtējot un optimizējot uzņēmuma administratīvās un atbalsta funkcijas, kā arī tehnoloģiskos procesus, ir pieņemts lēmums līdz gada beigām samazināt VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku skaitu par aptuveni 700 darbiniekiem.

Darbinieku skaita samazināšanu plānots īstenot divos posmos. VAS “Latvijas dzelzceļš” ir iesniegusi attiecīgo informāciju Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA), kā arī veikusi konsultācijas ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību (LDzSA). Pirmajā posmā, (2021.gada septembrī – oktobrī), izvērtējot darbinieku darba sniegumu un konsultējoties ar arodbiedrību, plānots pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar aptuveni 200 darbiniekiem no, galvenokārt, administrācijas un atbalsta personāla, savukārt informāciju par otrajā posmā atbrīvojamiem orientējoši 500 ražošanas darbiniekiem LDz iesniegs NVA šā gada septembrī pēc turpmākām konsultācijām ar Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju un LDzSA.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs skaidro: “”Latvijas dzelzceļš” jau ilgāku laiku atrodas nozīmīgas transformācijas vidū, un šis process dod gan iespēju pilnveidot procesus un tehnoloģijas, kas nebija pieredzējušas izmaiņas pat desmitiem gadu, gan arī, nenoliedzami, liek pieņemt sāpīgus lēmumus. Tomēr jāuzsver, ka LDz pamatmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, drošu, pasažieru un kravu pārvadātājiem un visai sabiedrībai ērtu un pieejamu dzelzceļa infrastruktūru, tādējādi visu pārmaiņu pamatā ir visaptveroša analīze un pārdomāti lēmumi”.

VAS “Latvijas dzelzceļš” šā gada 1.augustā strādāja 4558 darbinieki, savukārt visa LDz koncerna darbinieku skaits sasniedza 7168 cilvēkus.