Nekustamā īpašuma pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma  pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 

Nr.

p.

k.

Nekustamā īpašuma

objekts 

Nekustamā

īpašuma

atrašanās

vieta,

adrese

Izsoles

sākumcena

EUR

Izsoles datums

un

laiks (pēc

Latvijas laika)

1.

VAS ,,Latvijas dzelzceļš’’ nekustamais īpašums – dzīvojamā māja  (ugunsgrēka rezultātā daļēji izdegusi )

„Kalna Jurkauliņi 1”,  Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā

525.00

10.02.2015.

plkst. 10.00. Rīgā, Gogoļa ielā 3. II stāvā, kabinets Nr.243A

 

 

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, (kabinets Nr.4. un Nr.7.) piektdienās no plkst. 800 - 1200, pārējās darba dienās no plkst. 800 - 1200 no 1300 - 1630 un tos saņemt, samaksājot izsoles dalības maksu - EUR 182 (tajā skaitā PVN), ieskaitot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Ģenerāldirekcijas kontā Nr. LV58NDEA0000080249645 Nordea Bank AB Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X.

            Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē līdz 2015.gada 30.janvārim plkst.12.00, sazinoties ar Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Daugavpils daļas brigadieri Svetlanu Lupiku tel.29532593.

Izsoles pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums par nekustamo īpašumu dzīvojamā māja „Kalna Jurkauliņi 1” Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā  – EUR 131.25 (viens simts trīsdesmit viens euro un 25 centi), iemaksājot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa norēķinu kontā Nr. LV12NDEA0000082992372 Nordea Bank AB Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X līdz 2015.gada 30.janvārim plkst. 1200 .

            Nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumos norādīto iesnieguma veidlapu ar pievienotiem sašūtiem un sanumurētiem dokumentiem slēgtā aploksnē ar norādi:               „Izsolei  VAS ,,Latvijas dzelzceļš’’ nekustamais īpašums – dzīvojamā māja „Kalna Jurkauliņi 1” Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā” izsoles pretendentam jāiesniedz  VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, (kab.Nr.103) līdz 2015.gada 2.februārim plkst. 1200.

Viena izsoles dalībnieka atzīšanas gadījumā izsoles solīšanas procedūra izsludinātajā laikā un vietā nenotiek, objekts tiek atsavināts par izsoles sākumcenu vienīgajam dalībniekam bez izsoles procedūras. 

Tālrunis uzziņām 67234810; 67233756.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2015.gada 10.Februāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31