Nekustamā īpašuma pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli