Latest news

Izvēlne

M.Kleinbergs: Šī brīža sarežģītajos ekonomiskajos un politiskajos apstākļos dzelzceļa uzņēmumu sadarbība starpvalstu līmenī ir īpaši būtiska

Šonedēļ VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs piedalījās Starptautiskās dzelzceļu savienības – UIC (International union of railways) Eiropas reģiona vadības komisijas sanāksmē un Eiropas reģionālajā asamblejā Parīzē (Francija), kuru dienas kārtībā bija virkne jautājumu, kas saistīti ar dzelzceļa nozares izaicinājumiem esošajos ģeopolitiskajos apstākļos.

UIC Eiropas reģiona vadības komitejas sanāksmē un Eiropas reģionālajā asamblejā tika aktualizēts Eiropas rīcības plāns 2022. - 2023.gadam, atzīmējot paveikto ERJU (Europe’s Rail Joint Undertaking) darbībā un sasniegumus alternatīvo vilces enerģijas avotu jomā. Tika pārrunāta arī vienotas dzelzceļa pārvadājumu digitālās platformas izveides virzība, kuras mērķis ir novērst datu savstarpējas izmantojamības šķēršļus, tādējādi sniedzot nozarei vērā ņemamus ieguvumus.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: “2022.gads bijis sarežģīts un izaicinošs gan LDz, gan citiem dzelzceļa uzņēmumiem Eiropā - karadarbība Ukrainā ir atstājusi ietekmi uz visdažādākajām nozarēm, tostarp dzelzceļu un globālo kravu loģistiku. Sadarbība ar citu Eiropas valstu dzelzceļiem ir nozīmīga vienmēr, tomēr šādos turbulentos periodos savstarpēja dalīšanās pieredzē un risinājumos ir kļuvusi īpaši nozīmīga.”

Tāpat šajās augsta līmeņa sanāksmēs atkārtoti tika apspriesta Krievijas un Baltkrievijas dzelzceļu uzņēmumu darbības apturēšana UIC, un tikšanos laikā tika pausta pārliecība, ka lēmums apturēt minēto valstu dzelzceļu darbību organizācijā ir likumīgs un pamatots.

Lai veicinātu arvien produktīvāku dzelzceļu organizāciju sadarbību UIC ietvaros, arī turpmāk tiek plānotas augsta līmeņa pieredzes apmaiņas sanāksmes, un Baltijas valstu dzelzceļu uzņēmumiem šāda tikšanās ar UIC notiks 2023.gada septembra beigās Rīgā.

UIC ir starptautiska organizācija, kas koordinē sadarbību aktuālajos jautājumos starp dzelzceļiem pasaules līmenī, veicinot dzelzceļu sistēmu saskaņotu darbību. Organizācija apvieno 194 biedrus no visas pasaules. UIC izstrādā standartus un veicina inovāciju attīstību dzelzceļā, un tās galvenie jautājumi ir finansējums infrastruktūras attīstībai, dzelzceļu digitalizācija un ērta, savienota mobilitāte.