Latest news

Izvēlne

Metāla lūžņu pārdošanas atklātā IZSOLE

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” rīko atklātu IZSOLI par metāla lūžņu pārdošanu

Izsoles priekšmets: Metālā lūžņi saskaņā ar atklātās izsoles noteikumiem un Tehnisko specifikāciju:

 

Izsoles

 daļa

Nosaukums

Daudzums

(tonna)

Atrašanās vieta

1.

Negabarīts 5A

448

Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV),

Varšavas iela 49, Daugavpils

2.

Gabarīts 3A

150

3.

Skārds

10

4.

Gabarīts 3A

3

Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD),

2.Preču iela 30, Daugavpils

5.

Negabarīts 5A

2

6.

Ķeta gabarīts 17A

5

7.

Negabarīts 5A

16

Rīgas lokomotīvju remonta centrs (RSSLR),

Krustpils iela 24, Rīga

8.

Akumulatoru lūžņi

Ni- Cd

2.4

Kopā ar pieteikumu pretendentam jāiesniedz arī izsoles nodrošinājums (naudas summas iemaksa izsoles organizētāja bankas kontā). Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās nosacītās izsoles daļas summas (bez PVN) par kuru piesakās solīšanā. Ja pretendents piesakās izsolei uz vairākām daļām, izsoles nodrošinājuma maksājums jāveic par izsoles daļu kopējo summu.

Pieteikuma iesniegšana:

Pretendents pieteikumu dalībai izsolē iesniedz līdz 2020.gada 04.jūnijam plkst.9.00. iesniedz Mercell elektroniskajā iepirkumu sistēmā (https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/107628530/sia-ldz-ritosa-sastava-serviss-iepirkumi.aspx).

Atklātā izsole tiešsaistē:

2020.gada 05.jūnijā plkst.10:00 Rīgā, Turgeņeva iela 21, LV-1050, II stāvā, 219.telpā tiešsaistē, izmantojot Skype for Business. Izsoles dalībnieku reģistrācijas izsolei tiešsaistē laiks 2020.gada 05.jūnijā no plkst.09:45 līdz plkst.10:00.

Izsoles organizētājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju izsoles dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv un  www.rss.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie šīs izsoles sludinājuma.

Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi izsoles organizētāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgās izsoles sludinājuma publicētajai informācijai. Izsoles organizētājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais pretendents nav iepazinies ar minēto informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Pasūtītāja kontaktpersona:

organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par izsoles noteikumiem: Iepirkuma komisijas sekretāre - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu un materiāltehniskā nodrošinājuma daļas galvenā iepirkumu speciāliste Egita Sergejeva, tālrunis +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2020.gada 4.Jūnijs plkst. 9.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss