Latest news

Izvēlne

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs M.Kleinbergs kopā ar citiem Eiropas dzelzceļa infrastruktūras vadītājiem pārrunā izaicinājumus Eiropas klimata mērķu sasniegšanā

Š.g. 22.-23.novembrī Neapolē (Itālija) norisinājās ikgadējā augsta līmeņa Eiropas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju kopienas (CER - The International Rail Transport Committee) tikšanās. Pasākuma ietvaros VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs kopā ar citu Eiropas dzelzceļu vadītājiem CER koalīcijas sanāksmē pārrunāja aktualitātes un izaicinājumus ilgtspējas un viedas mobilitātes izmantošanā.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs M.Kleinbergs norāda: “Dzelzceļam Eiropas mērogā ir ārkārtīgi liela nozīme gan iedzīvotāju un kravu mobilitātes veicināšanā, gan izvirzīto klimata mērķu sasniegšanā. Uzskatu, ka Eiropas dzelzceļu ciešai savstarpējai sadarbībai ir būtiska nozīme, jo tikai kopīgiem spēkiem ir iespējams panākt ātrāku nozares projektu virzību, kas uzlabos visu pārvadājumu segmentu mobilitāti un transporta sistēmas ilgtspēju, turklāt arī šī brīža energoresursu krīzes kontekstā dzelzceļa pārvadājumi var nodrošināt ievērojamu resursu ietaupījumu katras atsevišķas valsts līmenī un Eiropā kopumā.”

Eiropas valstu dzelzceļu vadītāji tikās vairākās paneļdiskusijās par jaunās TEN-T regulas izmaiņām, jaudas un satiksmes pārvaldību, kā arī nepieciešamajiem soļiem Eiropas zaļā kursa īstenošanā. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji atkārtoti apstiprināja mērķi nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru un jaudu, lai sasniegtu Eiropas kopējos klimata un transporta sektora mērķus.

Sanāksmē tika pārrunāti arī tādi nozarei būtiski jautājumi kā saskaņoto komercnosacījumu dokumentu virzība - pašlaik, pieprasot starptautiskus vilcienu ceļus, pieteikuma iesniedzējiem ir jārēķinās ar lielām atšķirībām viena un tā paša starptautiskā vilcienu ceļa dažādos valsts posmos. Mērķis ir izstrādāt saskaņotu komercnosacījumu kopumu, lai pieteikuma iesniedzējiem nodrošinātu vienādus komerciālos plānošanas parametrus starptautiskajiem pārvadājumiem visā Eiropā.

Savukārt, lai sekmīgi sasniegtu Eiropas Zaļā kursa mērķus, ir nepieciešama būtiska satiksmes novirzīšana uz dzelzceļu, kas nozīmē neizbēgamus pagaidu jaudas ierobežojumus. Sanāksmē tika pārrunātas iespējas, kā šo procesu pārvaldīt, lai nemazinātos kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitāte. Dzelzceļu vadītāji diskutēja arī par patreizējās energokrīzes ietekmi uz nozares ilgtspējīgas attīstības mērķiem.