Latest news

Izvēlne

LDz uzsāk pasažieru platformu modernizācijas un izbūves projekta īstenošanu

Noslēdzoties VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) iepirkumam par 48 staciju un pieturas punktu projektēšanu un būvniecību, LDz ir noslēdzis līgumus par projektēšanas un būvniecības darbu veikšanu ar diviem būvniecības uzņēmumiem. Staciju un pieturas punktu projektēšanu un būvniecību piecās dzelzceļa līnijās (Rīga- Jelgava, Rīga – Tukums II, Rīga – Krustpils, Zemitāni – Skulte (Kalngale – Skulte), veiks pilnsabiedrība “BMGS – FIMA”, savukārt vienā dzelzceļa līnijā (Zemitāni – Skulte (Zemitāni – Vecāķi)) šos darbus veiks “LEONHARD WEISS” OÜ.

"Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija" projektu VAS “Latvijas dzelzceļš” īsteno Eiropas Savienības (ES) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" ietvaros. Kopējās projekta izmaksas plānotas 44,4 milj. eiro apmērā, no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums veidos 85%, un atlikušo nepieciešamo finansējumu jeb 15% LDz segs no saviem finanšu resursiem.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs: "Visā Eiropā un pasaulē dzelzceļš ir viens no nozīmīgākajiem sabiedriskā pasažieru transporta veidiem, un lai arī Latvijā dzelzceļš stabili ieņemtu pasažieru transporta mugurkaula lomu, būtiski ir vairāki aspekti – mūsdienīga un visām klientu grupām draudzīga pasažieru infrastruktūra dzelzceļa stacijās un pieturas punktos, droša un kvalitatīva kopējā dzelzceļa infrastruktūra, ātra un pietiekami bieža vilcienu satiksme, kā arī klientiem ērts un moderns ritošais sastāvs. Tādējādi esmu gandarīts, ka “Latvijas dzelzceļš” pašlaik uzsāk un līdz 2023.gadam pabeigs darbus pie tik vērienīga un visai sabiedrībai nozīmīga projekta kā 48 staciju un pieturas punktu modernizācija un izbūve”.

Domājot par visu sabiedrības grupu vajadzībām, visās modernizētajās stacijās un pieturas punktos LDz izbūvēs paaugstinātās platformas, pasažieru skaitam un vilcienu uzgaidīšanas vajadzībām pielāgotas, modernas un funkcionālas nojumes, soliņus un velonovietnes, kā arī klientiem draudzīgu un visām sabiedrības grupām pielietojamu apziņošanas sistēmu. Iespējas brīvi piekļūt dzelzceļa pasažieru infrastruktūrai tiks nodrošinātas arī cilvēkiem ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, un pasažieriem ar īpašām vajadzībām tiks izveidotas arī taktilās joslas un taktilās vadulas. Pasažieru drošības uzlabošanai tiks ierīkota videonovērošana.

Ņemot vērā to, ka līdz šim dzelzceļa attīstība Latvijā ir bijusi daudzslāņaina un arī dzelzceļa infrastruktūra atspoguļo dažādu varu maiņas un modes tendences daudzu gadu desmitu garumā, 2020.gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” pirmo reizi dzelzceļa vēsturē Latvijā izstrādāja vienotas pasažieru infrastruktūras vizuālās vadlīnijas, kuras tiks īstenotas visās jaunbūvējamajās un modernizējamajās stacijās, radot Latvijas dzelzceļa infrastruktūras vienotu vizuālo tēlu.

Projekta gaitā tiks gan modernizēta pasažieru infrastruktūra minētajās dzelzceļa līnijās, gan izbūvēti jauni pieturas punkti  pie Silikātu ielas un Slokas ielas (līnijā Torņakalns - Bolderāja), pie Dauderiem (līnijā Zemitāni - Skulte) un netālu no tirdzniecības centra “Alfa” (līnijā Rīga - Cēsis).

BMGS/ FIMA    FIMA valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Grebežs, BMGS valdes priekšsēdētāja Svetlana Afanasjeva, VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs

Pilnsabiedrība “BMGS – FIMA”: SIA "FIMA" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Grebežs, AS "BMGS" valdes priekšsēdētāja Svetlana Afanasjeva; VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs

“Leonhard Weiss” valdes priekšsēdētājs Kalle Kask, VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs,  “Leonhard Weiss” Valdes loceklis: Indrek Kaliste

“Leonhard Weiss” OÜ valdes priekšsēdētājs Kalle Kask, VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs,  “Leonhard Weiss” OÜ valdes loceklis Indrek Kaliste