Latest news

Izvēlne

LDz piedāvā izsolē iegādāties dažādus pamatdarbības nodrošināšanā neizmantojamus nekustamos īpašumus Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā un citviet, kā arī nomāt telpas Rīgas centrā

Šī gada 12.februārī sāksies izsole sešiem VAS “Latvijas dzelzceļš” pamatdarbības nodrošināšanai neizmantojamiem nekustamajiem īpašumiem un tajā ikvienam interesentam būs iespēja kļūt par īpašnieku ēku kompleksam Jelgavā, dzīvoklim, ūdenstornim ar zemes vienību, administratīvajai ēkai un ar to saistītām inženierbūvēm Daugavpilī, dzīvoklim Rēzeknē, stacijas ēkai un šķūnim Mārcienā, kā arī dzīvoklim Glūdas pagastā, Jelgavas novadā.

Viens no izsolē izliktajiem īpašumiem -  ēka, kas atrodas Daugavpilī, Mihoelsa ielā 48 – ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas Daugavpils pilsētas vēsturiskā centra teritorijā. Ēka ir pabeigta 1890.gadā un ir lieliski saglabāta, tai ir 2 virszemes stāvi un 1 pazemes stāvs, ēkas kopējā platība ir 780,9 m2. Tā būs piemērota dažāda veida biroju telpu ierīkošanai, klientu apkalpošanas centru, sabiedrisku iestāžu izveidei vai uzņēmējdarbības vajadzībām. Nekustamais īpašums tiek pārdots kopā ar zemes vienību, uz kura tas atrodas, un zemes kopējā platība ir 0,0570 ha. Ēka ir pilnībā atbrīvota un gatava uzņemt savus jaunos iemītniekus.

Visi izsoles objekti:

  • Administratīvā ēka un ar ēku saistītas inženierbūves (pazemes ūdensvads un pašteces sadzīves kanalizācijas vads, zemes vienība un kustamā manta - 13 gaisa kondicionētāji) Mihoelsa ielā 48, Daugavpilī ar izsoles sākumcenu 287 265,12 EUR (pārdošanas cena kustamajai mantai 170,38 EUR);
  • Administratīvā ēka ar ārējo ūdensvada tīklu, caurlaides ēka, divas noliktavas, garāža un kraušanas rampa: Bauskas ielā 1E, Jelgavā ar izsoles sākumcenu 42 756,50 EUR;
  • Ūdenstornis un zemes vienība, Mazā Dārza ielā 7, Daugavpilī ar izsoles sākumcenu  5984,00 EUR;
  • Dzīvoklis Nr.86, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas A. Pumpura ielā 2-86, Rēzeknē ar izsoles sākumcenu 17 321,00 EUR;
  • Stacijas ēka un šķūnis (govju kūts) Stacijas ielā 2, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā ar izsoles sākumcenu 5781,60 EUR;
  • Dzīvoklis Nr. 5, kopīpašuma domājamā daļa no būves "Pīlādži"-5, Dorupē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar izsoles sākumcenu 24 169,40 EUR.

Šie LDz nekustamie īpašumi tiks izsolīti  elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli un izsoles sākums ir š.g. 12.februārī plkst. 13.00.

Interesenti ar izsolē pārdodamajiem nekustamajiem īpašumiem var iepazīties klātienē līdz š.g. 29. februārim plkst. 12.00, iepriekš sazinoties ar Nekustamā īpašuma pārvaldes Apsaimniekošanas daļas vadītāju Vadimu Čulku (Mob.tālr. 20297580, e-pasta adrese: vadims.culka@ldz.lv).

VAS “Latvijas dzelzceļš” piedāvā arī nomāt telpas uzņēmējdarbībai Rīgas centrā – Vaļņu ielā 30 un Brīvības ielā 58, kur iespējams sakomplektēt telpas nomniekam nepieciešamajā izmērā  - birojam, veikalam, noliktavai vai citām biznesa vajadzībām. Vecrīgas sirdī Vaļņu ielā 30 ir pieejamas telpas divos stāvos kopumā ~ 2440 m2 platībā, bet Brīvības ielā 58 – telpas piecos stāvos kopumā ~1770m2 platībā.

Vairāk informācijas par nekustamo īpašumu izsoli: https://www.ldz.lv/lv/izsole un par telpu nomu: https://www.ldz.lv/lv/nekustama-ipasuma-noma