Latest news

Izvēlne

LDz iesniedz elektrifikācijas projektu CFLA

28.februārī “Latvijas dzelzceļš” (LDz) iesniedza Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai precizētu lielo dzelzceļa infrastruktūras projektu "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija".

2017.gada 5.decembrī Ministru kabinetā tika pieņemts zināšanai Satiksmes ministrijas sniegtais informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu un projekta īstenošanas risinājumiem", kas paredz projekta pirmo posmu (Daugavpils – Krustpils; Rēzekne – Krustpils – Rīga) īstenot plānotajā apjomā un virzienā, taču neradot ietekmi uz valsts budžetu. Paredzēts, ka projekta īstenošanai tiks izmantoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi un LDz finansējums.

Šādu risinājumu izdevies panākt, jo tehnoloģiju attīstības rezultātā LDz izdevās samazināt projekta pirmā posma kopējās izmaksas no 519 miljoniem eiro līdz 441 miljonam eiro, tādējādi ļaujot nepieciešamo līdzfinansējumu uzņēmumam piesaistīt pašam, bez valsts ieguldījuma. Par to notiek sarunas ar Eiropas Investīciju banku.

Projekta iesniegums ir precizēts atbilstoši jaunajiem tehniskajiem risinājumiem un izmaiņām finansējuma apjomā, nemainot projekta iznākuma un rezultāta rādītājus, tajā skaitā, aktualizējot Projekta izmaksu-ieguvumu analīzi un nepieciešamos dokumentus saskaņojot ar Eiropas Komisijas ekspertiem (JASPERS).

Lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošana paredzēta 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" ietvaros, paredzot pieejamo Kohēzijas fonda finansējuma 347 miljonu eiro apmērā. Projekta pirmo posma īstenošanai Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā Eiropas Komisijā.

VAS “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.