Latest news

Izvēlne

"Latvijas dzelzceļa" koncerna uzņēmumi saņem augstus Ilgtspējas indeksa apbalvojumus

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) otro gadu pēc kārtas ir saņēmis augstāko Ilgtspējas indeksa novērtējumu - Platīna kategoriju, savukārt vēl četri LDz koncerna uzņēmumi ierindojas starp "Ilgtspējas indeksa 2019" bronzas, sudraba un zelta kategorijas uzņēmumiem.

LDz koncerna vadošais uzņēmums VAS "Latvijas dzelzceļš" šogad ir saglabājis vietu starp Platīna kategorijas uzņēmumiem, vienlaikus saņemot augstāku ekspertu vērtējumu nekā pirms gada, kad tas pirmo reizi saņēma augstāko Ilgtspējas indeksa kategoriju.

Platīna kategorijas iegūšana nozīmē, ka uzņēmums savā darbībā pilnībā ir integrējis korporatīvo pārvaldību, uzņēmumā notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana. Šādu novērtējumu var iegūt, ja uzņēmuma darbība ir caurskatāma, tiek iesaistītas ietekmes puses un  publiskos datus apstiprina neatkarīgs ārējais auditors.

LDz šogad saņēma arī speciālo balvu – novērtējumu no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības par sociālā dialoga veicināšanu. LDz koncerna un Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības koplīgums ir kļuvis par vienu no darba ņēmējiem labākajiem sociālās garantijas nosakošajiem līgumiem Latvijā. Dokuments paredz darbiniekiem plaša spektra sociālās garantijas, kā arī dažādus darba devēja nodrošinātus darba vidi uzlabojošus un darba ņēmēja labklājību un motivāciju veicinošus pasākumus.

LDz valdes priekšsēdētājs Edvīns Bērziņš: “Ilgtspēja, laba pārvaldība, OECD vadlīnijas, no politiskiem uzstādījumiem neatkarīga valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes darbība - diskusijas par ilgtspēju un labu korporatīvo pārvaldību Latvijā ir ieguvušas jaunu reālo nozīmi, jaunus apvāršņus un plašu skanējumu. Mūs Latvijas dzelzceļā spēcina gan mūsu komandas profesionalitāte, gan vietējo un starptautisko partneru atbalsts, gan arī pilnīga pārliecība, ka Latvijas dzelzceļš ir uzņēmums, kurš strādā atbildīgi, caurspīdīgi un ilgtspējīgi.”

Zelta kategoriju šogad saglabājusi meitassabiedrība SIA “LDz Cargo”, savukārt pirmo reizi šajā kategorijā iekļuvusi SIA ”LDz ritošā sastāva serviss”, kas pirms gada saņēma Sudraba kategorijas novērtējumu.

Pirmo reizi Ilgtspējas indeksa novērtējumā šogad piedalījās SIA ”LDz Apsardze”, iekļūstot starp Sudraba kategorijas uzņēmumiem, bet SIA ”LDz Loģistika” novērtēta ar Bronzas kategoriju.

Ilgtspējas indeksa novērtējumā LDz piedalās kopš 2011.gada, un ekspertu vērtējums gadu no gada uzlabojies, tādējādi ļaujot uzņēmumam ik gadu uzlabot rezultātu un  pakāpties līdz visaugstākajai –platīna - kategorijai.

Apliecinot atbildīgu attieksmi pret resursiem, vidi, sabiedrību un ietekmes pusēm, LDz ir sagatavojis un publiskojis ikgadējo ilgtspējas pārskatu par 2018.gadu, kas sniedz ieskatu uzņēmuma saimnieciskās darbības un finanšu rādītājos, nozīmīgāko projektu īstenošanā, LDz ikdienas darbībā, kā arī sabiedriskajās un starptautiskajās aktivitātēs.. Pārskats ir sagatavots atbilstoši starptautiski atzītām GRI (Global Reporting Initiative) vadlīnijām un to bez piezīmēm ir apstiprinājis arī neatkarīgais auditors- “PricewaterhouseCoopers”.

Pagājušais gads LDz attīstībā bija nozīmīgs pagrieziena punkts - tika prezentēts koncerna jaunais stratēģiskais redzējums. Tāpat rudenī tika LR Ministru kabinets akceptēja Satiksmes ministrijas sagatavoto Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu, uz kā pamata tika noslēgts daudzgadu līgums starp ministriju un LDz, kas paredz, ka turpmākos piecus gadus tiek saglabāts esošais infrastruktūras apjoms, kvalitāte un jauda, kā arī tiek īstenoti vairāki dzelzceļa infrastruktūras konkurētspējai būtiski investīciju projekti.

Vienlaikus LDz 2018.gadā turpināja nostiprināt savas pozīcijas starptautiskajos tirgos un piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, piedaloties dažādās starptautiskajās izstādēs gan Eiropā, gan arī Āzijā. Sadarbība tika stiprināta ar esošajiem stratēģiski svarīgajiem kaimiņiem - Krieviju un Baltkrieviju.

Domājot par ilgtspējīgu darbību un attīstību nākotnē, LDz turpināja darbu pie dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta pirmā posma īstenošanas. Pēc 2017. gadā Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem, kas akceptēja projekta pirmā posma īstenošanu Rīgas virzienā un tā realizēšanas risinājumu bez valsts budžeta līdzekļu iesaistes, 2018. gada martā tika saņemts pozitīvs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) atzinums, projekta pieteikums iesniegts Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības neatkarīgajiem ekspertiem JASPERS IQR (JASPERS Independent Quality Review).

Ilgtspējas pārskats ir integrēts ar VAS „Latvijas dzelzceļš” gada pārskatu un konsolidēto koncerna pārskatu, kas atspoguļo informāciju par finanšu rādītājiem uzņēmuma un visa koncerna līmenī. Pirmais ilgtspējas pārskats tika sagatavots par 2016.gadu, tādējādi LDz kļūstot par pirmo loģistikas uzņēmumu Baltijā, kas pārskatus uzsāka gatavot saskaņā ar starptautiski atzītajām GRI vadlīnijām”.

Pārskata pilna versija lejupielādēšanai pieejama mājaslapā parskati.ldz.lv